Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi


Üniversitemiz akademik personelinin hizmet içi eğitimi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "KSÜ Hizmet İçi Eğitimi" alması gerekmektedir. Eğitime KSÜ'de atanma tarihi 3 (üç) yıldan az olan akademik personelin (Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi), yoklama karşılığında katılması zorunludur. Hizmet içi eğitimini zorunlu alacak personele “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Hizmet İçi Eğitimi Belgesi” verilecektir.

Eğitime isteyen diğer akademik personel, imkanlar dahilinde gönüllü olarak katılabilecek; KSÜ Hizmet İçi Eğitimi Belgesi’nden, yoklama listelerini imzalayarak tam katılım sağlamaları durumunda yararlanabilecektir.


Hizmet İçi Eğitimi Programı ve Hizmet içi Eğitimi Alacak Akademik Personel Listesi ektedir. 


HİZMET İÇİ EĞİTİM ALACAK AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı