Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik gereğince hazırlanan, Üniversitemiz 2018 Yılı Performans Programı kamuoyuna saygıyla arz olunur.

KSÜ 2018 Yılı Performans Programı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı