KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sözleşmeli Personel 2.Yedek Yerleştirme İlanı-05.12.2018

Sıra Numarası

Adı Soyadı

Pozisyon Numarası

Branşı

Mezuniyeti

Başarı Durumu

1

Özlem ÖNAL

1

Hemşire

Lisans

Yedekten Atama

 

 


Not: Yedekten atanmaya hak kazanan adayların 05.12.2018 tarihinden itibaren en geç 19.12.2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıdaki belgelerle birlikte;

 

1- Dilekçe (örneği ektedir.)

2-Öğrenim Belgesi (aslı Personel Daire Başkanlığınca görülerek onaylanmış veya noter tasdikli sureti)

3-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (personel.ksu.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4-Tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu

5-Fotoğraf (3 Adet)

 

Yukarıdaki belgelerle birlikte Rektörlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Atamalar güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda yapılacaktır.

 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacak olup, süresi içerisinde başvurmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

Başvuru Formu