KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

II. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi (KAYES)-09.04.2019

KSÜ, SUDAN HARTUM VE CEZAYİR TLEMCEN ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİNDE “TÜRKİYE’NİN 2023 HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK KONGRESİ” 11-12 NİSAN 2019 TARİHLERİNDE KSÜ’DE DÜZENLENECEK

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nün düzenlediği “2. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi (KAYES)”, 11-12 Nisan 2019 tarihlerinde Üniversitemizde gerçekleştirilecek.

2. KAYES Kongresi “Türkiye’nin 2023 Hedefleri Doğrultusunda Uluslararası Ticaret ve Lojistik” teması ile KSÜ, Sudan Hartum Üniversitesi ve Cezayir Tlemcen Üniversitesi ortaklığında düzenlenecek. Kongre de 2023 hedeflerine doğru Kahramanmaraş ve ülkemiz açısından Uluslararası Ticaret ve Lojistik konuları akademisyenler ve sektör temsilcilerinin de katılımıyla çok yönlü olarak ele alınacak.

Türkiye’nin 2023 hedeflerinin ulusal ve uluslararası boyutlarıyla inceleneceği kongreye 10 farklı ülkeden 33’ü yurtdışından olmak üzere 130 akademisyen katılacak. Kongre aynı zamanda sahada yer alan firma temsilcileri, bürokratlar, Sudan ve Cezayir ticari müşavirlerini de bir araya getirecek.

Kongreye ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, “Kahramanmaraş’ın ve ülkemizin her anlamda gelişimi açısından, üniversite olarak üzerlerine düşen her şeyi yapmaya çalıştıklarını” belirtti. KAYES Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Örnek ise kongrenin “Kahramanmaraş’ın bir lojistik merkez olmasına ve daha üst düzeyde uluslararası ticaret gerçekleştirmesine” katkı sağlayacağını ifade etti.