KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Engelli veya Eski Hükümlü Personel Alımı Sonucu-01.07.2019

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER 1. Dilekçe (örneği aşağıdadır)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. Öğrenim Belgesi (Aslı Personel Daire Başkanlığınca görülerek onaylanmış veya noter tasdikli sureti)
 4. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (personel.ksu.edu.tr adresinde temin edilebilir)
 5. Tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu (Eski Hükümlüler İçin)
 6. Engel durumunu gösterir sağlık raporu (Engelliler İçin)
 7. Eski Hükümlü Belgesi
 8. Sertifika (Eski Hükümlü Oto Bakım Onarımcısı İçin)
 9. Fotoğraf (3 Adet)
 10. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
 11. Özgeçmiş
 12. E-KPSS Belgesi (Engelli Lisans Mezunları İçin)


BAŞARILI (ASIL) adaylar yukarıdaki belgelerle birlikte 15 (onbeş) gün içinde Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Atamalar güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması halinde yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Dilekçe

Engelli Büro Memuru (Ortaöğretim)

Engelli Büro Memuru (Lisans)

Eski Hükümlü Beden İşçisi

Eski Hükümlü Oto Bakım Onarımcısı