KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sözleşmeli Personel Başvuru Sonucu-08.07.2019

Sözleşmeli Personel olarak atanmaya hak kazanan asıl adaylarla birlikte atama sürecinin hızlandırılması açısından yedekten kazanan adayların da 08.07.2019 tarihinden itibaren en geç 22.07.2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar; 

  1. Dilekçe (örneği aşağıdadır)
  2. Öğrenim Belgesi (Aslı Personel Daire Başkanlığınca görülerek onaylanmış veya noter tasdikli sureti)
  3. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (personel.ksu.edu.tr adresinde temin edilebilir)
  4. Tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu
  5. Fotoğraf (3 Adet)
  6. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

      Yukarıdaki belgelerle birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

 Atamalar güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda yapılacaktır.

 Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Komisyon Kararı

Başvuru Formu