KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Doçent ve Profesör Kadrosuna Atanan Öğretim Üyelerimizi Tebrik Ederiz-26.07.2019

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yönetim Kurulunun 24.07.2019 tarih ve 2019/18 sayılı toplantısında; Doç. Dr. Güldemin DARBAŞ’ın Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Genel Jeoloji Anabilim Dalı, Doç. Dr. Salih YEŞİL’in İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna yükseltilerek atanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Ayrıca Doç. Dr. Ali Çağlar ÇAKMAK’ın İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna atanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılar dileriz.