KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemiz 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu-21.07.2020

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi gereğince hazırlanan 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna duyurulur.
2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu