EN

Prof.Dr. AHMET KAYA

 • Özgeçmiş
 • Yayınlar
 • Blog
 • Galeri

Özgeçmiş

 • ÖĞRENİM BİLGİSİ

  Lisans; Niğde Üniversitesi 1999

  Yüksek Lisans; Niğde Üniversitesi, 2001

  Doktora; Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2008

  Doçentlik; ÜAK Makine Mühendisliği Alanı, 2012

 • BİLİMSEL ETKİNLİKLER

  15. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, TRABZON, Düzenleme Kurulu Üyesi

  3. Anadolu Enerji Sempozyumu, Muğla, 2015, Bilim Kurulu Üyesi

  5. Anadolu Enerji Sempozyumu, Edirne, 2018, Bilim Kurulu Üyesi

 • İDARİ GÖREVLER

  2013- KSÜ Mühendislik-Mimarlık Fak. Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı

  2013-2015 KSÜ Senatosu Seçilmiş Üye

  2015-2018 KSÜ Afşin MYO Müdürü

  2015-2018 KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi

  2009-2012 Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Müh. Bölüm Başkan Yardımcısı

 • DİĞER PROJELER
 • BAP PROJESİ

  Alternatif Gaz Akışlı Sistemlerdeki Değişik Geometrideki Ürünlerin Kurutmadaki Matematiksel Modellenmesi,KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, Kodu: 2004.112.003.01, Yardımcı Araştırmacı

  Kanatçıklı Isı Değiştiricilerinin Isıl Performanslarının Deneysel olarak İncelenmesi, KSÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, No: 2012/3-21M, (Proje Yürütücüsü)

  Isı Değiştiricilerinde Optimum Tasarımın Elde Edilmesi, KSÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, No: 2012/516A, (Yardımcı Araştırmacı)

  Bazı Gıda Ürünlerinin Deneysel ve Teorik İncelenmesi, KSÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, No: 2013/338M, (Proje Yürütücüsü)

  Yüzeylerinden Düzgün Üfleme Yapılan Geometrik Cisimlerin Etrafındaki Akışla Aerodinamik Özelliklerin Deneysel Ve Sayısal İncelenmesi, KSÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, No: 2013/7-19M, (Yardımcı Araştırmacı)

  TIG, MIG ve darbeli ark MIG kaynaklı AA 5083-H321 alüminyum alaşımlarının mekanik özelliklerinin araştırılması, Araştırmacı, 27/04/2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

  Kademeli Batarya Mekanizması, Yürütücü, , 03/08/2015 - 05/02/2016 (ULUSAL)

 • SANTEZ PROJESİ
 • TÜBİTAK PROJESİ

  Mikrokanallarda titreşimli biyolojik akışların deneysel ve sayısal incelenmesi, TÜBİTAK Projesi, Kodu: 104M436, Yürütücü: Prof. Dr. Orhan AYDIN, (Yardımcı Araştırmacı)

  Merkezi Klima Santralleri Için "Delikli Difüzörlü Boş Hücre (Ön Susturucu)" Tasarımı Ve Optimum Geometrik Parametrelerinin Akış Ve Akustik Performans Ölçütlerine Göre Belirlenmesi, TÜBİTAK Projesi, Kodu: 114M748, (Yardımcı Araştırmacı)

  Konik Merdaneli Sürekli Degisken Tahvil Oranlı Iletim (Cvt - Continuously Variable Transmission) PrensibiIle Çalısan Otomatik Vites Kutusu Tasarımı ve Optimum Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi, TÜBITAK PROJESI, Arastırmacı,01/06/2018 (Devam Ediyor)

 • DPT PROJESİ

  Karadeniz Bölgesine Ait Bazı Gıda Ürünlerinin Kuruma Kinetiğinin Deneysel ve Sayısal Olarak Belirlenmesi ve Protatip Kurutucu Dizaynı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projesi, Kodu: 2003K120750, Yürütücü: Prof. Dr. Orhan AYDIN, (Yardımcı Araştırmacı)

 • ÖDÜLLER

  Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (TÜBİTAK)

  Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

  KTÜ-Fen Bilimleri Enstitüsü 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Başarı Teşvik Ödülü

 • ÜYELİKLER

  Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (Üye No: 1001)

  Makine Mühendisleri Odası

 • DİĞER AKADEMİK ÇALIŞMALAR
 • HAKEMLİKLER

  Computers & Mathematics with Applications

  Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Journal of Thermal Science and Technology

  International Journal of Food Properties

  International Journal of Heat and Mass Transfer

  International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow

  Journal of Food Process Engineering

  Journal of Food Processing and Preservation

  Nuclear Engineering and Design

  The Arabian Journal for Science and Engineering

  Heat and Mass Transfer

 • EDİTÖRLÜK

Yayınlar

 • ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  O.Aydın, A.Kaya, "Laminar boundary layer flow over a horizontal permeable flat plate", Applied Mathematics and Computation (ISI) , 161 (2005) 229-240, DOI: 10.1016/j.amc.2003.12.021

  A.Kaya, O.Aydın, I.Dincer, "Numerical modeling of heat and mass transfer during forced convection drying of rectangular moist objects", International Journal of Heat and Mass Transfer (ISI), 49 (2006) 3094-3103, DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2006.01.043

  O. Aydin, A.Kaya, "Mixed Convection of a Viscous Dissipative Fluid about a Vertical Flat Plate Embedded in a Porous Medium: Constant Wall Temperature Case", Journal of Porous Media (ISI) , 9(6) (2006) 559580, DOI: 10.1615/JPorMedia.v9.i6.50

  A.Kaya, O.Aydin, I.Dincer, "Numerical modeling of heat and mass transfer during forced convection drying of cylindrical moist objects", Numerical Heat Transfer, Part A (ISI) , 51(9) (2007) 843-854, DOI: 10.1080/10407780601112753

  A.Kaya, O.Aydın, C.Demirtaş, "Concentration boundary conditions in the theoretical analysis of convective drying process", Journal of Food Process Engineering (ISI) , 30 (2007) 564-577, DOI: 10.1111/j.17454530.2007.00131.x

  O.Aydın, A.Kaya, "Mixed convection of a viscous dissipating fluid about a vertical flat plate", Applied Mathematical Modelling (ISI), 31 (2007) 843-853, DOI: 10.1016/j.apm.2005.12.015

  A.Kaya, O. Aydın, C. Demirtaş, "Drying Kinetics of Red Delicious Apple", Biosystems Engineering (ISI) , 96(4) (2007) 517-524, DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2006.12.009

  A.Kaya, O. Aydın, C. Demirtaş, M.Akgün, "An experimental study on the drying kinetics of quince", Desalination(ISI), 212 (2007) 328-343, DOI: 10.1016/j.desal.2006.10.017

  A.Kaya, O.Aydın, "Experimental investigation of drying kinetics of Cherry Laurel",Journal of Food Process Engineering (ISI) , 31 (2008) 398-412, DOI: 10.1111/j.1745-4530.2007.00159.x

  O.Aydın, A.Kaya, "Radiation effect on MHD mixed convection flow about a permeable vertical plate", Heat and Mass Transfer (ISI), 45 (2008) 239–246, DOI: 10.1007/s00231-008-0428-y

  O.Aydin, A.Kaya, "Mixed Convection of a Viscous Dissipative Fluid about a Vertical Flat Plate Embedded in a Porous Medium: Constant Heat Flux Case", Journal of Porous Media (ISI) , 11(2) (2008) 207-217, DOI: 10.1615/JPorMedia.v11.i2.60

  A.Kaya, O.Aydın, I.Dincer, "Experimental and Numerical Investigation of Heat and Mass Transfer During Drying of Hayward Kiwi Fruits (Actinidia Deliciosa Planch)", Journal of Food Engineering (ISI) , 88 (2008) 323-330, DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2008.02.017

  O.Aydın, A. Kaya, "Non-Darcian Forced Convection Flow of Viscous Dissipating Fluid over a Flat Plate Embedded in a Porous Medium", Transport in Porous Media (ISI) , 73 (2008) 173-186, DOI: 10.1007/s11242-007-9166-8

  A.Kaya, O.Aydın, I.Dincer, "Heat and mass transfer modeling of recirculating flows during air drying of moist objects for various dryer configurations", Numerical Heat Transfer, Part A (ISI) , 53(1) (2008) 18-34, DOI: 10.1080/10407780701557899

  O.Aydin, A.Kaya, "Reply to Comments on "Non-Darcian forced convection flow of viscous dissipating fluid over a flat plate embedded in a porous medium"", Transport in Porous Medium (ISI) , 73 (2008) 191–193, DOI: 10.1007/s11242-007-9200-x

  O.Aydin, A.Kaya, "Reply to Comments on "Non-Darcian forced convection flow of viscous dissipating fluid over sisa flat plate embedded in a porous medium"", Transport in Porous Medium (ISI) , 75 (2008) 271-272, DOI: 10.1007/s11242-008-9225-9

  A.Kaya, O.Aydın, " Experimental investigation of effect drying air temperature on drying time and sorption isotherms of cornelian cherry fruits", Journal of Thermal Science and Technology- Isı Bilimi ve Teknigi Dergisi (ISI) , 28 (2008) 45-49.

  A.Kaya, O. Aydın, C.Demirtaş, "Experimental and theoretical analysis of drying carrots", Desalination (ISI), 237 (2009) 285–295, DOI: 10.1016/j.desal.2008.01.022

  O.Aydın, A.Kaya, "MHD mixed convection of a viscous dissipating fluid about a permeable vertical flat plate", Applied Mathematical Modelling (ISI) , 33 (2009) 4086–4096 , DOI: 10.1016/j.apm.2009.02.002

  O.Aydın, A.Kaya, "MHD mixed convective heat transfer flow about an inclined plate",Heat and Mass Transfer (ISI), 46 (2009) 129–136, DOI: 10.1007/s00231-009-0551-4

  A.Kaya, O.Aydın, "An experimental study on drying kinetics of some herbal leaves",Energy Conversion and Management (ISI), 50 (2009) 118–124, DOI: 10.1016/j.enconman.2008.08.024

  A.Kaya, O.Aydın, S.Kolaylı, "Effect of different drying conditions on the vitamin C (ascorbic acid) content of Hayward kiwifruits (Actinidia deliciosa Planch)", Food and Bioproducts Processing (ISI) , 88 (2010) 165173, DOI: 10.1016/j.fbp.2008.12.001

  A.Kaya, O.Aydin, I.Dincer, "Comparison of experimental data with results of some drying models for regularly shaped products", Heat and Mass Transfer (ISI) , 46 (2010) 555-562, DOI: 10.1007/s00231-0100600-z

  A. Kaya, O. Aydin, “Drying kinetics and sorption isotherms of cornelian cherry fruits”, Desalination and Water Treatment (ISI), 22 (2010) 30–39, DOI: 10/5004/dwt.2010.1500

  A.Kaya, "Effects of buoyancy and conjugate heat transfer on non-Darcy mixed convection about a vertical slender hollow cylinder embedded in a porous medium with high porosity", International Journal of Heat and Mass Transfer (ISI) , 54 (2011) 818-825, DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2010.10.021

  A.Kaya, "The effect of conjugate heat transfer on MHD mixed convection about a vertical slender hollow cylinder", Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation (ISI) , 16 (2011) 1905-1916, DOI: 10.1016/j.cnsns.2010.08.021

  O.Aydin, A.Kaya, "MHD-mixed convection from a vertical slender cylinder",Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation (ISI), 16 (2011) 1863-1873, DOI: 10.1016/j.cnsns.2010.08.003

  O.Aydın, A.Kaya, “Effects of thermal radiation on steady MHD mixed convective heat transfer flow over an impermeable inclined plate embedded in a porous medium”,Journal of Porous Medium (ISI), 14(7) (2011) 617-625. DOI: 10.1615/JPorMedia.v14.i7.50

  A.Kaya, O. Aydın, M. Akgün,“Driying kinetics and moisture transfer parameters of hazelnut”, Journal of Food Processing and Preservation(ISI), 35 (2011)714–721. DOI:10.1111/j.1745-4549.2011.00522.x

  A.Kaya, “Heat and mass transfer from a horizontal slender cylinder with a magnetic field effect”, ", Journal of Thermal Science and Technology- Isı Bilimi ve Teknigi Dergisi (ISI), 31(2) (2011) 73-78.

  A.Kaya, “Effects of Conjugate Heat Transfer on Steady MHD Mixed Convective Heat Transfer Flow over a Thin Vertical Plate Embedded in a Porous Medium with High Porosity”,Mathematical Problems in Engineering (ISI), Volume 2012, Article ID 261871, 19 pages, doi:10.1155/2012/261871.

  A.Kaya, O.Aydın, “ MHD mixed convection of a viscous dissipating fluid about a vertical slender cylinder”, Desalination and Water Treatment (ISI), 51 (16) (2013) 3576-3583. DOI: 10.1080/19443994.2012.750808

  A. Kaya, O. Aydın, “Effects of buoyancy and conjugate heat transfer flow over on a vertical plate embedded in a porous media”,Journal of Thermal Science and Technology- Isı Bilimi ve Teknigi Dergisi (ISI), 34(1) (2014) 35-41.

  A.Kaya “ Effects of radiation-conduction interaction on mixed convection from a vertical cone embedded in a porous media with high porosity”, Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 38 (2014) 51-63, DOI: 10.3906/muh-1309-17.

  A.Kaya, M.S.Kamer, H.E. Sahin, “Determining The Moisture Transfer Parameters for Regularly Shaped Products”, International Journal of Scientific and Technological Research, 1 (1) (2015) 184-196.

  A.Kaya, O.Aydın, " The effect of radiation on forced convection flow around a wedge", Journal of Thermal Science and Technology- Isı Bilimi ve Teknigi Dergisi (ISI) , 29 (2009) 1-6.

  A. Kaya, "Numerical Analysis Of A Radio Frequency-Assisted Convective Drying" International Journal of Scientific and Technological Research Journal, 4 (6) (2015) 234-241

  M.S. Kamer, A. Kaya, A. Sisman, “Experimental And Numerical Investigation Of The Flow Analysis Of The Water-Saving Safety Valve”, International Journal of Scientific and Technology Research, 4 (10) (2015) 189-196

  A.Kaya, O.Aydin, “Conjugate-MHD Mixed Convection from a Vertical Flat Plate in Presence of Viscous Dissipation”, MECCANICA, 50(12) (2015) 2919-2926., Doi: 10.1007/s11012-015-0178-0

  A. Kaya, O. Aydın, S. Kolaylı, "Influence of Osmotic Dehydration on Drying Kinetics of Carrot." ISI Bilimi ve Teknigi Dergisi-Journal of Thermal Science and Technology, 36(2) (2016) 115-162.

  M.S.Kamer, A.Erdoğan, E.Taçgün, K.Sönmez, A.Kaya, İ.G.Aksoy, S.Canbazoğlu, "A PerformanceAnalysis on Pressure Loss and Airflow Diffusion in a Chamber with Perforated V-Profile Diffuser Designedfor Air Handling Units (AHUs)". Journal of Applied Fluid Mechanics (ISI), 11 (4) (2018) 1089-1100, Doi: 10.18869/acadpub.jafm.73.247.27699

 • ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  A. Kaya, O. Aydın, Effects Of Magnetic Field, Buoyancy Conjugate Heat Transfer On Flow Over A Vertical Thin Plate, KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1) ( 2013) 1-7

  A. Kaya, O. Aydın, M.S. Kamer, O. Doğan, Experimental Investigation Of Drying Kinetics Of Gourd (Lagenaria Siceraria), KSU Journal of Engineering Sciences, 16(2) (2013) 37-41.

  A. Kaya, M.S. Kamer, H.E.Şahin, Trabzon Hurmasının (Diospyros kaki L.) Kuruma Davranışının Deneysel İncelenmesi, Gıda Teknolojisi Dergisi, 40(1) (2015) 15-21.

  M.S.Kamer, H.E. Şahin, K. Sönmez, İ.G. Aksoy, E. Taçgün, A. Erdoğan, S. Canbazoğlu, A. Kaya "Klima Santralleri için Tasarlanan Bir Kesik Koni Delikli Difüzörlü Boş Hücredeki Hava Akışının Sayısal Olarak İncelenmesi." Türk Tesisat Mühendisliği Derneği Dergisi, 103 (2016) 38-46.

  K. Sönmez, M.E. Kuyumcu, P.Y. Altıntaş Pınar, A. Kaya, “Gözenekli Bir Ortamdaki Düşey Plaka Üzerinden Olan Akışa birleşik Isı Transferi ve Isı Üretiminin Etkisi”, Teknolojik Araştırmalar, 12(3) (2015) 47-60.

  H.E. Şahin, M.S. Kamer, E. Taçgün, A. Erdoğan, K. Sönmez, A. Kaya, G.İ. Aksoy, S. Canbazoğlu, “Klima Santralleri İçin Tasarlan Bir V Profil Delikli Difüzörlü BoşHücredeki Hava Akışının Sayısal Olarak İncelenmesi”, Teknolojik Araştırmalar, 12(4) (2015) 71-83

  M.S. Kamer, A. Kaya, A. Şişman, “Su Tasarrufu Sağlayan Emniyet Valfinin Optimum Tasarımının Geliştirilmesi”, Tesisat Mühendisliği, (149) (2015) 5-20.

 • ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

  A. Kaya, O. Aydın, Taşınımla Kurutmanın Sayısal İncelenmesi, 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 7-9 Eylül 2005, pp. 530-536, Trabzon, TÜRKİYE.

  A. Kaya, O. Aydın, C. Demirtaş, Taflanın kuruma davranışınının deneysel ve teorik olarak incelenmesi, 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran 2007, pp: 823-828, Kayseri, TÜRKİYE.

  A. Kaya, O. Aydın, M. Akgün, Kurutma havası koşullarının fındığın kuruma davranışına ve kütle transferi parametrelerine etkisi, 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 24-27 Haziran 2009, pp. 355-369, Sivas, TÜRKİYE.

  A. Kaya, O.Aydın, M. Akgün, Yaban mersinin kuruma davranışınınve sorrpsiyon eğrisinin deneysel incelenmesi, Anadolu Enerji Sempozyumu, 22-24 Haziran 2011, pp. 18,24, Elazığ, TÜRKİYE.

  M. Akgün, A. Kaya, O.Aydın, Ö. Yılmaz, Kestane balından suyun mekanik yollarla uzaklaştırılması, 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 07-10 Eylül 2011, pp. 881-885, Zonguldak, TÜRKİYE.

  M.S. Kamer, A. Kaya, H.E.Şahin, A. Şişman, Su Tasarrufu Sağlayan Emniyet Valfi nin Optimum Tasarımının Geliştirilmesi, 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 8-11 Nisan 2015, İzmir, TÜRKİYE.

  M.E. Kuyumcu, H.E. Şahin, K. Sönmez, A. Kaya, “Absorpsiyonlu Soğutma Sistemi Kullanılarak Bir Laboratuvarın Soğutulmasının Teorik İncelenmesi”, 20. Ulusal Isı Bilimi Ve Tekniği Kongresi, 2-5 Eylül 2015, pp. 1081-1088, Balıkesir

  H.E. Şahin, M.S. Kamer, A. Kaya, “Su Tasarrufu Sağlayan İki Kademeli Batarya Tasarımı”, 20. Ulusal Isı Bilimi Ve Tekniği Kongresi, 2-5 Eylül 2015, pp. 1227-1234, Balıkesir

  K.Sönmez, M.E. Kuyumcu,P.Y. Altuntaş, A.Kaya, "Gözenekli bir Ortamdaki Düşey Plaka Üzerinden Olan Akışa Birleşik Isı Transferi ve Isı Üretiminin Etkisi", 3. Anadolu Enerji Sempozyumu, 1-3 Ekim 2015, pp. 381-392, Muğla, TÜRKİYE.

  M.E. Kuyumcu, H.E.Şahin, A.Kaya, "Absorpsiyonlu Soğutma Sistemi Kullanılarak bir Okulun Soğutulmasının Teorik İncelenmesi", 3. Anadolu Enerji Sempozyumu, 1-3 Ekim 2015, pp. 956-966, Muğla, TÜRKİYE.

 • ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA(PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

  O. Aydın, A. Kaya, Forced convection of a viscous dissipative fluid flow adjacent to an isothermal wedge embedded in a porous medium, 4 th International Conference on Applications of Porous Media(ICAPM 2009), Istanbul, Turkey, August 2009

  A. Erdoğan, E. Taçgün, M.S. Kamer, S. Canbazoğlu, İ.G. Aksoy, A. Kaya, H.E. Şahin, K. Sönmez “A numerical investigation on pressure loss in a chamber with truncated pyramid perforated diffuser designed for air handling units.” 8th International Ege Energy Symposium May 11-13, 2016 Afyonkarahisar, 823-828.

 • ÇEVİRİ
 • ULUSLARARASI KİTAPLAR

  A. Kaya, O. Aydin, "Combined Effect of Viscous Dissipation on the Coupling of Conduction and Mixed Convection Along a Vertical Slender Hollow Cylinder", in: Progress in Exergy, Energy, and the Environment, Dincer I., Midilli A., Kucuk H., Eds., Springer, Cham, pp.595-607, 2014

  A. Kaya, O. Aydin, " Effect of Radiation–Conduction Interaction on Mixed Convection from a Slender Cylinder", in: Progress in Exergy, Energy, and the Environment, Dincer I., Midilli A., Kucuk H., Eds., Springer, Cham, pp.609-616, 2014

 • ULUSAL KİTAPLAR
 • PATENT

  A.Kaya, M. Nalbantbaşı, 2009. “Otomatik Tel ve Burmalık/Sarmalık Kadayıf makinesı”, Türk Patent Enstitüsü, Faydalı Model, Belge No: TR 2009 04629 Y

  A. Kaya, M.Nalbantbaşı, 2010. “Otomatik Kadayıf Yumuşatma makinesı”, Türk Patent Enstitüsü, Faydalı Model, Belge No: TR 2009 08460 Y

  M.S. Kamer, A. Kaya, T. Atar, K. Sönmez, 2017. "Portatif Filament Makinesi", Türk Patent Enstitüsü, Faydalı Model, 2017-GE-60060

  M.S. Kamer, A. Kaya, M. Nalbantbaşı, "Yağ Isıtmalı Otomatik Kadayıf Üretim Makinesi", Türk Patent Enstitüsü, İncelemesiz Patent, No: TR 2016 04502 B

  M.S. Kamer, H.E. Şahin, A. Kaya, "Kademeli Mandal Mekanizması", Türk Patent Enstitüsü, TR 2015 07108 B - İncelemesiz Patent

 • ULUSLARARASI SANAT ETKİNLİĞİ
 • ULUSAL SANAT ETKİNLİĞİ
 • BİLİMSEL RAPORLAR

  Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret Anonim Şirketi-Ar-Ge Merkezi Dönemsel İzleme Raporu, , 2016, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

  Termodinamik Isıtma A.Ş.- Ar-Ge Merkezi Başvuru Değerlendirme Raporu, 2016, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

  HİPAŞ Hidrolik ve Pnömatik San. ve Tic. A. Ş. Tasarım Merkezi Başvuru Dosyası İnceleme Raporu, 2017

  Kodsan Isı Teknolojileri San. Tic. A.Ş. Tasarım Merkezi Başvuru Dosyası İnceleme Raporu, 2017

 • SPOR ETKİNLİKLERİ

Blog

Fotoğraf Galeri