KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

2015-2016 Eğitim Öğetim Dönemi Pedagojik Formasyon Duyurusu-02.12.2015

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON  DUYURUSU

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bünyesinde YÖK Tarafından Açıklanan (12.11.2015) 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı  Güz Dönemi İtibarıyla  Mezuniyet Aşamasında (Son Sınıflar) Olanlar ve Mezunlar İçin Başlatılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Kayıt Esasları

1-BAŞVURU ŞARTLARI:

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler başvurabilir:

1.1-Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 Sayılı ve 14 Ağustos 2014 tarih ve 2683 Sayılı kararları ekinde yer alan çizelgede isimleri kayıtlı bölümlerin/alanların öğrencileri (Çizelge Ektedir)

1.2- Hâlen son sınıfta okuyan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencileri (Kontenjanın %75'i)

1.3- Üniversitemiz ile diğer üniversiteler ve AÖF mezunları (Kontenjanın %25 ‘i) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne başvurabilir ve kontenjanlar dâhilinde yerleştirilirler.

 

2-BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ           :

              Başvuru Tarihleri: 23-27 Kasım 2015                

       Başvuru Şekli ve Yeri: Başvurular KSÜ Eğitim Fakültesine şahsen yapılacaktır. Posta, faks veya kargo ile ve eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

3-KONTENJANLAR:

Üniversite içi ve dışı kontenjan oranları: Üniversitemiz, kendisine tahsis edilen toplam öğrenci kontenjanının (150-yüzelli) %75’ini (112 yüzoniki) KSÜ son sınıfta okuyan öğrencilerine,  %25’ini (38 otuz sekiz) ise KSÜ ile diğer üniversite ve AÖF mezunlarına ayırmıştır.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslarının Lisans Öğrencileri İçin Açılan Programlara Başvuru başlığı altındaki 2. maddesinde yer verilen  "Programa başvuran öğrenciler, program açılan alanlar itibariyle fiziki imkânlar ve insan kaynaklarının kapasitesi, eğitim ve öğretimin niteliği göz önünde bulundurularak... açılan programlara yerleştirilir" hükmü gereği Fakültemizde ve üniversitemizin çeşitli fakültelerinde görev yapan eğitim bilimleri uzmanları ve alan eğitimcileri dikkate alınarak formasyon programlarının üniversitemizin; Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Sağlık Yüksek Okulu öğrencilerine dönük programlarda açılması.

Fakültemizce açılacak pedagojik formasyon programı kontenjanlarının % 25’nin mezun öğrencilere, % 75'nin ise yukarıda zikredilen fakülte ve yüksek okullardaki lisans programlarında öğrenim gören öğrencilere ayrılmasına ve program açılacak branşlara verilecek kontenjanın ise  başvuran öğrencilerin sayısının toplam kontenjan olan 150 ile oranı dikkate alınarak belirlenmesi, başvuruların 23-27.11.2015 tarihleri arasında alınmasına ve 02.12.2015 tarihinde programa girmeye hak kazananların ilan edilmesi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencileri ve dışarıdan gelecek öğrencilerin kesin kayıtları sonucunda dolmayan kontenjanlar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu kararıyla başka alanlara aktarılabilecektir.

 

 

4-BAŞARI SIRALAMASI ŞARTLARI:

4.1-Adayları sıralama kriterleri: Alanlara göre ayrılan kontenjandan fazla başvuru olması halinde adaylar; 

a) Akademik not ortalamasına göre (Not ortalamalarında yüzlük sistem kullanılacaktır. Notların yüzlük sisteme dönüştürülmesinde aşağıdaki kriterler doğrultusunda) sıralama yapılacaktır.

b) Üniversitemiz son sınıf öğrencilerinin ve mezun adayların (tüm üniversiteler ve KSÜ dahil) transkriptlerindeki notlar, YÖK’ün 100 lük sistemine dönüştürülerek değerlendirmeye alınacaktır.

c) Mezun adaylardan transkriptinde sadece 100 lük not varsa YÖK’ün 100 lük sistemine dönüştürülmeden doğrudan değerlendirme yapılacaktır.

d) Not ortalamalarının eşit olması halinde üniversiteye giriş puanı dikkate alınacaktır..

e) Sıralamalarda ALES sonuçları kullanılmayacaktır.

 

 

 

5-PROGRAM ÜCRETİ VE ÖDEME TAKVİMİ:

1.1-Program ücreti 2.054 TL (İki bin elli dört Türk Lirası) olup ödemeler aşağıda verilen ödeme takvimine göre yapılacaktır.

1.2-YÖK’ün Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esasların 4.bölümünün 10.maddesi 3.fıkrası gereğince hiçbir şekilde para iadesi yapılmayacaktır (ders muafiyeti, kayıt sildirme, program sildirme vb.).

 

ÖDEME TAKVİMİ

Taksitler

Ödeme Miktarı

Ödeme Tarihleri

1.Taksit

1.027 TL

02-04 Aralık 2015

2.Taksit

1.027 TL

Tarih İlan Edilecektir.

 

6- ÖN KAYIT:

Ön Kayıtta İstenilen Belgeler:        

1.Dilekçe (Örnek dilekçe yazı ekindedir.)

2.Halen lisans öğrencisi olanlar için onaylı öğrenci belgesi. Lisans Mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi yada Diploma (Yurtdışındaki Üniversitelerden yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilecektir);

3.Not transkript belgesi

4.Üniversiteye giriş (ÖSYM sonuç) belgesi

5.Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

 

7- KESİN KAYIT:

7.1-Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler 02Aralık 2015 tarihinde üniversitemizin web sayfasında ilan edilecek ve 02-04 Aralık 2015 tarihleri arasında kesin kayıt yapılacaktır.

7.2-Kesin kayıt için istenen belgeler daha sonra üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir.

7.3-Kesin kayıt yaptırmaya hak kazandığı halde kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek adaylar (belirtilen tarihte) kesin kayıt yaptırabileceklerdir. Yedek listesi 1 (bir) defa yayınlanacaktır. Dolmayan kontenjanlar diğer alanlara aktarılabilecektir.

 

8-EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ:

8.1-Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının;

       a) I.Dönemi 10 Aralık 2015 tarihinde başlayıp 11 Mart 2016 tarihinde;

       b) II.Dönemi 24 Mart 2016 tarihinde başlayıp 24 Haziran 2016 tarihinde tamamlanacaktır.

       c) Dersler haftanın Perşembe ve Cuma günleri saat 17:00 den itibaren yapılacaktır.

 

BAŞVURU TAKVİMİ

23-27  Kasım 2015

Ön Kayıt Başvurusu

02 -04 Aralık 2015

Sonuç İlanı - Kesin Kayıt

07-08 Aralık 2015

Yedek Liste İlanı ve Kaydı

10 Aralık 2015

Ders Başlangıcı

 

İletişim: 0344 280 13 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilekçe Örneği