KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Arapça Bilgi Ve Bireysel Performans Yarışması-09.07.2018

KSÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI

ARAPÇA BİLGİ VE BİREYSEL PERFORMANS YARIŞMASI

 

Fakültemiz tarafından hazırlık sınıflarımıza yönelik 04 Mayıs Perşembe günü BİLGİ ve BİREYSEL PERFORMANS alanlarında Arapça Yarışmaları yapılacaktır.

Şubeler arası bilgi yarışması ve bireysel performans şeklinde yapılacak yarışmalara yarışmacılar sadece bir alanda katılabileceklerdir.

Her danışman kendi şubesinden yarışmalar için 2 grup seçecektir. Bilgi yarışması için 5, bireysel performans için de 2 öğrenci seçecektir. Bilgi yarışmasına, 5 öğrenciden seçilen en iyi 3 öğrenci katılacaktır. Bireysel performans için seçilen 2 öğrenciyi de Danışman ders saatleri dışında çalıştıracaktır.

Dekan Yardımcısı başkanlığında 3 kişiden oluşacak komisyon yarışmada jüri olarak görev yapacaktır. Jüri puanların hesaplanması ve ortaya çıkabilecek sorunları gidermekle görevlidir.

 

A. BİLGİ YARIŞMASI:

 

3 aşamadan oluşacaktır:

 

1. AŞAMADA:

 

1. Oturum A Grubu: G1, F1, E2 şubeleri,

2. Oturum B Grubu: E1, D1, D2 şubeleri,

3. Oturum C Grubu: C1, C2, B1 şubeleri,

4. Oturum D Grubu: B2, A1, A2 şubeleri kendi aralarında yarışacaklardır.

 

2. AŞAMADA:

 

1. Oturum A ve B Grubu Birincileri,

2. Oturum C ve D Grubu Birincileri kendi aralarında yarışacaklardır.

 

3. AŞAMADA:

 

1. ve 2. Oturumun kazananları FİNAL yarışması yapacaktır.

 

İki takımın puanlarının eşit olması durumunda, 3 sorudan oluşan yedek sorular sorulur. Takımlardan birisi yanlış cevap verdiği anda diğer takım doğru cevap vermişse başarılı sayılır.

Yedek sorular sonucunda da eşitlik bozulmazsa 3 sorudan oluşan hızlı cevap verilmesi gereken sorulara geçilir. Burada da takımlardan birisi yanlış cevap verdiği anda diğer takım doğru cevap vermişse başarılı sayılır.

Yarışmada çoktan seçmeli sorular sorulacaktır.

Her turda 10 asıl, 3 de yedek soru sorulacaktır.

Her soru takımlara ayrı ayrı yazılı olarak verilecektir.

Sorular aynı zamanda seyircilerin görmesi için projeksiyon ile ekrana yansıtılacaktır.

Her soru için takımlara 1 dakika düşünme süresi verilecektir.

Takımlar sorunun cevabını aynı anda kaldırdıkları harf tabelasıyla vereceklerdir. Geç kaldıran veya cevabını değiştiren takımın cevabı kabul edilmeyecektir.

 

B. BİREYSEL PERFORMANS YARIŞMASI:

 

Yarışmacılar, ezber yeteneği, doğru telaffuz, uygun tonlama, jest ve mimik uyumu ve teatral yetenekleri bakımından değerlendirilecektir.

İlk üçe giren yarışmacılara ve danışmanlarına her yarışma için ödül ve teşekkür belgesi verilecektir.

Yarışma aralarında seyircilerden isteyenlere de sorular sorulacak, soruları doğru cevaplayanlara küçük hediyeler verilecektir.