KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Oryantalizm ve Postkolonyalizm Bağlamında Edebiyat ve Emperyalizm Konferansı-17.03.2017

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü ve Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından “Oryantalizm ve Postkolonyalizm Bağlamında Edebiyat ve Emperyalizm” başlıklı konferans düzenlendi.

KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Soysal yaptı.

“Halkın ekmekten sonra en önemli ihtiyacı eğitimdir.” sözünü hatırlatarak konuşmasına başlayan Dekan Soysal, “Üniversiteler olarak toplumun beklentilerine cevap verebilecek kalitede ve donanımda nitelikli insan yetiştirmek temel ilkemizdir.” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ulukütük, “Oryantalizm ve Postkolonyalizm Bağlamında Edebiyat ve Emperyalizm” başlıklı konferans sunumunu gerçekleştirdi.

Oryantalizmi, batılıların doğuluları ontolojik ve epistemolojik olarak ayrıştırma girişimi olarak niteleyen Ulukütük, “Batı edebiyat anlatımlarında doğuluların ne kadar kaba insanlar olduğu fikri satır aralarında alttan alta kurgu ve imgelemelerle zihnimize yerleştiriliyor.” şeklinde konuştu.

Ulukütük, oryantalizmi bir batılının doğuyu batı anlayışıyla algılaması, postkolonyalizmi ise bir doğulunun batı anlayışıyla kendi kültürünü tanımlaması olarak adlandırdı. Ulukütük, postkolonyalizmin en temel yansımasının ‘bizden bir şey olmaz’ sözü olduğunu ifade etti.

“Postkolonyalist düşünce yapısında batının doğuyu sömürmesine gerek kalmıyor, artık doğulular kendi kendini sömürmeye başladı.” diyen Ulukütük katılımcılara seslenerek şu ifadeleri kullandı: Memleketimizde eğer bu kadar yoksul şartlara rağmen ‘Ne yapabiliriz?’ diyorsanız, ancak çölde serap görebilirsiniz. Sadece burada serap görebilirsiniz. Amerika’da, Avrupa’da hiçbir serap göstermezler bize, burada görebiliriz. Ve ben buranın gücüne, buranın oryantalist ve postkolonyalist tahayyülü aşacağına inanıyorum. Ama önce kendi hastalığımıza teşhis koymamız lazım. İlk önce fark edeceğiz...

Konferans sunumunun ardından Eğitim Fakültesi Dekanı Soysal, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ulukütük’e günün anısına Kahramanmaraş el sanatlarının en güzel örneklerinden biri olan oyma ceviz sandık hediye etti.