KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI DUYURUSU-06.07.2017

T.C.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÖZEL YETENEK SINAVI

İLAN METNİ

 

            Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 25 Bayan, 35 Erkek olmak üzere 60 öğrenci ve Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 15 Bayan, 25 Erkek olmak üzere 40 öğrenci Özel Yetenek Sınavı ile alınacaktır.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. En az lise veya dengi okuldan mezun veya mezun olma durumunda olmak,

3. Tüm liseler için 2017-YGS’de puan türüne bakılmaksızın en az 220 ve üzeri puan almış olmak,

4.  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümleri için fiziksel, zihinsel, görme (renk körlüğü dahil) ve konuşma engelli olmamak,

5. Başka bir Yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak,

6. Başvurular http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinden online olarak yapılacak olup istenilen bilgiler/belgeler sisteme aday tarafından yüklenecektir.

 

ONLİNE BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

 

1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına girmesinde sağlık yönünden sakınca olmadığını belirten (tek tabip raporu) doktor raporu (Kesin kayıt için ayrıca sağlık kurulu raporu istenecektir),

2.  Spor Lisesi mezunları ve liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun veya mezun durumda olan adayların durumlarını gösterir belge,

3. 4.5x6 ebadında 1 adet son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (Adayların tanınmasını zorlaştırmayacak netlik ve görünümde olmalıdır),

4. Resimli Nüfus Cüzdanı,

5. 2017 YGS sonuç belgesi,

6. Lise diploması veya mezun durumunda olan adayların durumlarını gösterir belge.

 

ONLİNE BAŞVURU SINAV TARİHLERİ

Başvurular 03-06 Temmuz 2017 tarihlerinde online yapılacak olup 06 Temmuz 2017 tarihinde saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.

 

ÖZEL YETENEK SINAV TARİHİ

Özel Yetenek Sınavı 11 Temmuz 2017 tarihinde saat 08:00’de başlayacaktır.

 

ÖZEL YETENEK SINAV YERİ

Özel Yetenek Sınavı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır.

 

ONLİNE BAŞVURU İÇİN DANIŞMA İLETİŞİM NUMARALARI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Avşar Yerleşkesi, Kahramanmaraş,

Danışma için telefon: 0 344 300 2193, 2190, 2186, 2185, 2184

BESYO Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu