Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan Üniversitemizin 2018-2022 Stratejik Planı aşağıdaki linkte sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla arz olunur.

2018-2022 Stratejik Plan


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı