KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 Mevlana Değişim Programı Başvuru İlanı-11.02.2019

2019-2020 AKADEMİK YILI

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

                             BAŞVURULARI                                

BAŞVURU TAKVİMİ


Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması/Başvuruların Alınması

04Şubat-01 Mart 2019

YÖKSİS üzerinden YÖK’e Başvuru ve Bütçe Taleplerinin İletilmesi

22 Mart 2019 (Son Gün)

 

Değerli Öğrenciler,

Mevlana Değişim Programı, YÖK tarafından koordinasyonu sağlanan yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir değişim programıdır. Söz konusu değişim programı kapsamında üniversite öğrenimine yeni başlamış olanlar hariç, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Türkiye’de bir üniversitede kayıtlı öğrencilere yurtdışında bulunan yükseköğrenim kurumunda (en az 1 en fazla 2 yarıyıl için) değişim öğrencisi olma ve öğrenim görme fırsatı verilmektedir. Bu faaliyetten yararlanan öğrenci, değişim programında yer aldığı sürece aylık destek ödeneği almaya hak kazanır ve gittiği kurumda öğrenim harcı ödemez. Öğrencilerin gittikleri ülkede geçirdikleri zaman ve aldıkları derslerin öğrencinin bağlı olduğu üniversite tarafından tanınması sağlanır

Mevlana Değişim Programında hareketliliği kurumlar arası anlaşmalar kapsamında gerçekleşebilmektedir. Kurumlar, var olan anlaşmaları çerçevesinde gidecek Mevlana öğrencilerini belirlemek üzere başvuru ilanında bulunurlar. Değişim faaliyeti yalnızca anlaşması bulunan bölümler arasında yapılabilmektedir.

Mevlana Değişim Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu’nun web sitesinden www.mevlana.yok.gov.tr linkini tıklayarak bu bilgilere ulaşabilirler.

İlgili bölümlerde kayıtlı olarak öğrenim gören ve bu değişim imkânından yararlanmak üzere başvuru yapmak isteyen öğrencilerin bu ilan metninin en sonundaki linke tıklayarak ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU’ nu doldurmaları gerekmektedir. Doldurulup imzalanmış aday öğrenci başvuru formları Mevlana Koordinatörlüğüne teslim edilecektir..

Başvuru yapan tüm öğrencilerin yabancı dil sınavına girmeleri zorunludur. Yabancı dil sınavı İngilizce dilinde yapılacaktır. İlerleyen günlerde sınav yeri, tarihi ve saati hakkındaki duyuru daha sonra  yapılacaktır. 

Seçilecek olan öğrenciler daha sonra Mevlana Koordinatörlüğünün rehberliğinde gereken işlemleri yerine getireceklerdir. Gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesinde Koordinatörlük yardımcı olacaktır.   

Koordinatörlük tarafından verilmesi gereken belgeler dışında, vize ve sigorta işlemleri öğrencilerin kendileri tarafından yürütülecek ve finanse edilecektir.

Başvuru için gerekli belgeler:

  1- Aday Öğrenci Başvuru Formu imzalı çıktısı

  2-Transkript

 Öğrenci başvuru ve seçimlerinde genel olarak şu şartlar dikkate alınacaktır.

1-Hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru yapamazlar.

2- Başvuru şartı olarak öğrencinin genel not ortalamasının lisans öğrencileri için en az 2,50/4,00 ve lisansüstü öğrencileri için en az 3,00/4,00 olması gerekmektedir.

3-Öğrencilerin belirli bir düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir ve bu seviye tespit sınavı ile belirlenecektir.    

4-Başvurular değerlendirilirken YÖK tarafından belirlenen aşağıdaki değerlendirme ölçütü uygulanacaktır:    

-Akademik Başarı Düzeyi: %50 Yabancı Dil Seviyesi: %50  

Seçim sonuçları, geçerli başvuru yapmış bütün öğrencilerin aldıkları puanları içerecek şekilde üniversitenin web sayfasında yayınlanacaktır.

 Verilecek Burs Miktarları

Giden Öğrenciler için:

Öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder,

Kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü  oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler

Gidecekleri  yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim-öğretim ücreti ödemezler.

Ülkelere göre aylık burs miktarı için tıklayınız.

Giden ve gelen öğrencilere yol parası için bir hibe verilmeyecektir.

Öğrencilere, burs miktarının %80 i değişim süresinde ödenir.

Öğrencilerin geri kalan burs tutarının ödemesi yapılırken, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü olduğu tüm derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak yapılır.

 

ÖNEMLİ NOT:

 Öğrenciler aldıkları puanlara göre tercih ettikleri üniversitenin ilgili bölümünde bulunan kontenjana göre sıralanacaktır.

Buna ek olarak Üniversitemizden yurtdışına gitmek için seçilen aday öğrenciler gitmek istedikleri üniversiteden “kabul mektubu” ve “öğrenim protokolü” onaylatmalıdır. Bu iki aşamanın tamamlanmasıyla öğrenci Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmaya hak kazanır. 

Anlaşmamız bulunan üniversitelerin listesine aşağıda yer alan bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.

  Mevlana Aday Öğrenci Başvuru Formu

 

ÖNEMLİ NOT:

 2019-2020 Akademik yılı için Giden öğretim Elemanı Değişimi Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu kararı ile durdurulmuştur. Program kapsamında Üniversitemize gelmek isteyen öğrenci ve öğretim üyeleri kendi üniversitelerinde bulunan Mevlana Ofislerine başvurmaları gerekmektedir.


2019 2020 YÖK Yürütme Kurulu Kararı

Mevlana Değişim Programı Anlaşmalı Üniversiteler

2019-2020 Mevlana Değişim Programı Aday Öğrenci Başvuru Formu