KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu-02.04.2019

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hazırlanan Üniversitemizin 2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla arz olunur.


Prof. Dr. Niyazi CAN

Rektör

2018 Kurum İç Değerlendirme Raporu