KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Personeli Alım Sonuçları-28.04.2020

ASIL OLARAK YERLEŞEN

ADAYLARIN DİKKATİNE

 

Başarılı olup,  Asıl olarak kazanan adayların 28.04.2020 tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde aşağıda belirtilen belgeleri Personel Daire Başkanlığına  ŞAHSEN teslim etmeleri  gerekmektedir.  Etmeyenler bu  haklarından vazgeçmiş  sayılacaklardır. 

Asıl olarak kazanan adayların 5 iş günü içerisinde kayıt yaptırmamaları halinde, yerine yedek adaylar arasından alım yapılacaktır.

 Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

1 – Atanmaya Esas Başvuru Dilekçesi (Örneği aşağıdadır.)

2 – Diploma Fotokopisi  (Noter Onaylı veya aslı Personel Daire Başkanlığınca görülmek suretiyle onaylı örneği),

3 – Sabıka Kaydı,

4 – Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

5 – Resim 2 Adet,

6 – Nüfus Cüzdan Fotokopisi


İrtibat Telefon Numarası: 300 11 85
 

Anestezi

Biyolog

Ebe

Hemşire

Patoloji

Radyoloji

Dilekçe Örneği