KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemiz Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Görücü, Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Bilim ve Politika Kurulunun “Transformative Change Assessment” Yönetim Kuruluna Seçildi-02.07.2020

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Bilim ve Politika Kurulu (IPBES) Çok Disiplinli Uzmanlar Komisyonu Doğu Avrupa Grubu üyesi olarak halen görev yapan Prof. Dr. Özden Görücü, IPBES’in 20-24 Ocak 2020 tarihlerinde Bonn’da yapılan 14. birleşiminde “Transformative Change Assessment for Achieving the 2050 Vision for Biodiversity” isimli Değerlendirme Kurulunun Yönetim Kurulu Üyeliğine (Management Committee Member) seçilmiştir. Değerlendirme Kurulu, küresel ölçekte Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerdeki biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerindeki değişim ve dönüşümleri bilimsel temelde çok boyutlu raporlamaktadır.

Birleşmiş Milletlerde temsil edilen Afrika, Asya-Pasifik, Doğu Avrupa, Latin Amerika-Karayipler ve Batı Avrupa’dan oluşan beş bölgeden olmak üzere Fransa, Trinidad-Tobago, Nepal, İsviçre ve Kamerun’dan bilim insanlarının bulunduğu Değerlendirme Kuruluna Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Prof. Dr. Özden Görücü’yü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.