KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

SEM Analizleri Kaldığı Yerden Devam Etmektedir.-31.03.2017

TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM)

Marka / Model        -     ZEISS / EVO LS10

 

Kullanım

Alanları

     Taramalı Elektron Mikroskobu’nda (SEM) sıvı olmayan ve sıvı özellik taşımayan her türlü iletken olan ve olmayan numune incelenebilir.

*Metaller, tekstiller, fiberler, plastikler, polimerler, parçacıklar(kum, taş, mantar…)

  incelenebilir.

*EDX ünitesi yardımıyla kimyasal analiz yapılabilmektedir.

Numune

Ön İşlem

     Mikroskopta yapılacak incelemelerde numuneler genellikle inorganik ve organik olarak iki grupta toplanabilir. Ayrıca inorganik numuneler de metal ve metal-olmayanlar şeklinde iki gruba ayrılabilir. Metal numuneler iletken oldukları için yüzeyleri kaplama yapılmadan incelenebilir. Ancak metal olmayan yalıtkan numunelerin yüzeyleri iletkenliği sağlayıcı altın veya karbon ile kaplanması gerekmektedir. Sistemimizde her iki kaplama ünitesi de bulunmaktadır. Yüksek çözünürlüğe ve kontrasta sahip numune görüntüsü elde etmek için, incelenecek numuneler metal olsa bile yüzeylerine altın kaplama uygulanmaktadır.

     Organik numunelerin incelenebilmesi için numunelerin yüksek vakuma dayanıklı olması gerekmektedir. Özellikle böcek türleri, polenler, selüloz türü organik numuneler kurutulduktan ve altın kaplandıktan sonra düşük voltaj altında incelenebilir. Ancak hücre incelemesi yapılamamaktadır. Organik numune incelemeleri yapmak isteyenlerin önceden mikroskop sorumlularından bu konuda bilgi almaları tavsiye edilir.

Analiz
Ücretleri

Numunelerin Altın / Grafit Kaplaması        : 100 TL*

Numune İnceleme (Görüntü alma)              : 100 TL/Saat

Numune ve EDX inceleme                          : 75 TL/Saat

 

* En düşük ücret bir saatliktir.

* Tek seferde 9 adet numune kaplanabilir, daha fazla numune miktarında ikinci bir  

   kaplama ücreti talep edilir.

* Üniversite ve Kamu Kuruluşlarına analizlerde %30 indirim uygulanır.

* Fiyatlarda uygulanacak indirimler yaptırılacak ilk analizden sonra geçerlidir.

Laboratuvar Personeli

Hakan YAYKAŞLI (Sorumlu)

Turan ERDOĞAN

Alev YILMAZ

İletişim

Numune Kabul: 0 344 280 1889

ÜSKİM: 0 344 280 1853

ADRES: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi ÜSKİM Merkez SEM Laboratuvarları

 

ÖRNEK SEM ANALİZLERİ