Bütünleme Sınavları Hakkında Duyuru

 

T.C.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

 

 

Toplantı Tarihi  : 04.07.2012

Toplantı Sayısı  : 2012/15

 

 

KARAR 3

      Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 03.07.2012 tarih ve 1033 sayılı yazısı ekinde gönderilen, Eğitim-Öğretim İşleri Komisyonunun 02.07.2012 tarihinde yapılan 8. toplantısının 1 no'lu kararı okunarak incelendi. Yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 22.06.2012 tarih 27380 sayılı yazısı bildirilen 2011-2012 eğitim - öğretim yılı bütünleme sınavı hakkının aşağıda belirlenen şekilde uygulanmasına, akademik birimlere duyurulmasına, gereği için öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görevlendirilmesine, oybirliği ile,

            a) Tıp Fakültesinde "bütünleme sınavı" hakkı bulunduğundan,  mevcut akademik takvimin uygulanmasına,

            b) Diğer fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ise uygulamanın 27.08.2012  ve 10.09.2012 tarihleri arasında, yürürlükte olan Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak aşağıda sıralanan esaslar doğrultusunda yapılmasına,

1-  İlgili yarıyıl veya yıl sonunda almış oldukları ders veya derslerin final sınavına girme hakkını elde edenlerden, final sınavında başarısız olan öğrenciler ile sınava girme şartını sağladığı halde final sınavına giremeyen öğrencilere ( devamsız öğrenciler hariç ) başarısız olduğu her ders için bütünleme sınavı hakkı verilmesine,

2- Koşullu başarılı öğrencilere bütünleme sınavı hakkı verilmesine,

3- Mezun olabilmek için GNO 2,00 tutturamayan öğrenciler ile halen 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavı hakkı verilmesine,

4- Mezun olma aşamasına gelmiş bulunan öğrencilere not yükseltmek amacıyla sınav hakkı verilmemesine,

5- Yaz yarıyılından ders alan öğrencilerin notlarının, en geç 24.08.2012 Cuma akşamına  kadar otomasyon sistemine girilmesine,

6- Bütünleme sınavı sonuçlarının en geç 12.09.2012 Çarşamba akşamına kadar otomasyon sistemine girilmesine,

7- Final sınavlarında geçerli olan başarı kurallarının, bütünleme sınavlarında da uygulanmasına ve bütünleme sınavı notunun final sınavı notu yerine geçmesine,

8- Yürürlükte olan Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 34. maddesine uygun olarak, ek sınav hakkı verilen uzatmalı öğrencilere de bütünleme sınavı hakkının verilmesine,

9- Özel öğrenci statüsündeki öğrencilere de, Üniversitemizde aldıkları derslerden bütünleme sınavı hakkı verilmesine,

10- Diğer üniversitelerde yaz okulundan faydalanarak ders alan öğrencilerimizden, notlarını 24.08.2012 tarihine kadar getirenlere, başarısız oldukları dersler için bütünleme sınavı hakkı verilmesine,

11- Yukarıda sıralananların dışında meydana gelebilecek sorunların Senato tarafından karara bağlanmasına. oybirliği ile,Karar verildi.

Belgeyi indirin