KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sürekli İşçi Alımı - Noter Kurası Sonucunda Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Olarak Mülakat Sınavına Girmeye Hak Kazananlar-16.09.2020

Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına başvuran ve ismi ASIL listede olan adaylar mülakat sınavına alınacaktır.

Temizlik Görevlisi adayları;

Diploma ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisini yanında bulundurmaları gerekmektedir.

Güvenlik Görevlisi adayları;

Diploma ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisini,

5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamladığına dair belgeyi,

Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartını,

B sınıfı sürücü belgesini (erkek adaylar) yanında getirmesi gerekmektedir.

MÜLAKAT SINAVI

Mülakat Sınavı Yeri : Üniversitemiz Avşar Yerleşkesi Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu

Mülakat Sınavı Tarih ve Saati

Temizlik Görevlisi

Liste Sıralamasındaki İlk 50 Aday 22.09.2020 Salı günü saat 09:00’da

Liste Sıralamasında 51 ve sonrası Adaylar 22.09.2020 Salı günü saat 14:00’te

Güvenlik Görevlisi

24.09.2020 Perşembe günü saat 09:00’da

 

NOT : Mülakat sınavı sadece ASIL listede bulunan kişilere uygulanacaktır.

Yedek adaylar mülakat sınavına katılmayacaklardır.Ancak mülakata alınacak asıl adaylar arasından kontenjanın doldurulamaması halinde yedek listedeki adaylar sırasıyla ayrıca çağrılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


TEMİZLİK GÖREVLİSİ (HASTANE) (ASIL)

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (HASTANE) (YEDEK)

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (HASTANE) (ERKEK) (ASIL)

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (HASTANE) (ERKEK) (YEDEK)

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (HASTANE) (KADIN) (ASIL)

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (HASTANE) (KADIN) (YEDEK)