KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

DOSAP Doktora Sonrası Proje Başvuru İlanı-30.10.2020

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırma ve Araştırmacı Programı (DOSAP) Yönergesi Üniversitemiz Senatosunun 26.08.2020 tarih ve 2020/21 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

Bu program ile DOSAP kapsamında doktora sonrası araştırmacıların çalıştırılması, konusunda uzman öğretim üyeleri ile ortak araştırma ve yayın yapmalarının teşvik edilmesi ve bu kapsamda sunulan bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. DOSAP kapsamında doktora/sanatta yeterlilik derecesi almış kişilerin AR-GE çalışmaları yapmak, mesleki deneyimlerini artırmak için geçici bir süreyle tam zamanlı ya da kısmi zamanlı olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde uzman öğretim üyeleri ile birlikte araştırma yapmalarına imkan tanınmaktadır. 

• DOSAP kapsamında proje başvurusu yapmak isteyen öğretim üyeleri için son başvuru tarihi 11.12.2020 dir. (Çalıştırılması planlanan araştırmacı ile ortak proje hazırlanabilir). 
• Proje Başvuru Formu hazırlanırken araştırmacıya ödenecek ücret hariç, araştırma bütçesi iki yıl için toplam 120.000 TL olacaktır. İhtiyaç duyulması halinde yasa gereği 1 yıl daha ek süre verilebilir.
• Proje kabul edildiği takdirde araştırma bütçesi yıllık harcama limitinin 50.000 TL/yıl + (10.000 TL ÜSKİM analiz desteği) olması planlanmaktadır. 
• Araştırmacı bütçesi belirlenirken DOSAP Yönergesi Madde 13 dikkate alınmalıdır (Detaylı bilgi için KSÜ BAP Şube Müdürü Mehmet AKSOY ile iletişime geçiniz). 

Başvuru belgelerinin belirtilen son başvuru tarihine kadar EBYS üzerinden DOSAP Koordinatörlüğüne gönderilmesi, ıslak imzalı nüshasının ise ekleriyle birlikte BAP Birimine teslim edilmesi gerekmektedir. Detaylı bilgilere ve başvuru formuna https://dosap.ksu.edu.tr/ web sayfasından ulaşılabilir.