KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

2021/ 2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Erasmus+ Değişim Programından Faydalanmaya Hak Kazanan Aday Öğrenciler-23.03.2021

2021/2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Erasmus+ Değişim Programlarından yararlanmak için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne başvuran aday öğrencilerin durumları değerlendirilmiş olup, Yabancı Dil Sınav Sonuçları ve Erasmus Notları listesi ek’tedir.

Açıklamalar:  1. Erasmus Notu: Öğrencinin genel not ortalamasının %50’si ve yabancı dil sınavından aldığı notun %50’si alınarak hesaplanmıştır. (Erasmus+ 2020 Yükseköğretim Kurumları İçin El Kitabı’ndaki kriterlere dayandırılarak bazı öğrencilerde artı, eksi puan uygulaması yapılmıştır.)

  2. Erasmus+ öğrenim veya staj hareketliliğinden faydalanmaya hak kazanma; öğrencisi olunan Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokul’ lara ayrılan kontenjan (Tahmini Kontenjanlar Listesi başvuru duyurusunda mevcuttur) dahilinde erasmus notu başarı sıralamasına göre belirlenecektir.

  3. Yabancı Dil Sınavı baraj notu olan 50 puanın altında olan öğrenciler “başarısız” olarak tanımlanmıştır.

  4. İlerleyen günlerde KSU Web ana sayfa ve KSU Erasmus sayfasından yapılacak olan duyurular doğrultusunda Erasmus+ değişim programlarından faydalanmaya hak kazanan aday öğrencilerle irtibata geçilecektir.

 

                          KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

                          ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

 İrtibat: +90344 3004361

            +90344 3001071


2021-2022 GÜZ DÖNEMİ ERASMUS ÖGRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI

2021-2022 GÜZ DÖNEMİ ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI