ÖZGEÇMİŞ

Prof.Dr. NİYAZİ CAN

niyazican@ksu.edu.tr

 

ÖZGEÇMİŞ

ADI                       : Niyazi

SOYADI               : CAN

Ünvanı                  : Prof. Dr.

Alanı                    : Eğitim Bil.- Eğitim Yönetimi Teftişi

  Planlaması ve Ekonomisi

Mevcut Görevi     :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

                                Eğitim Fakültesi Dekanı

Dili                        : İngilizce (Doçentlik dili 70)

Doğum Yeri ve T.: Kahramanmaraş 1956      E-Posta:niyazican@ksu.edu.tr

 Üniv.Tel   : 0344 3001010

 

Öğrenim ve Akademik Durumu      

 

 

Derece

 

Bölüm/Program

 

Öğretim Kurumu

 

Yıl

Önlisans

Sınıf Öğretmenliği

Kahramanmaraş Eğitim Enst.

1976

Lisans

Eğitim Yönetimi T.P.ve Ekon.

Ankara Üniversitesi

1979

Y.Lisans

Eğitim Yönetimi ve Teftişi

Ankara Üniversitesi

1982

 

Doktora

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

 

Hacettepe Üniversitesi

 

1994

 

Yrd. Doçentlik

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

 

Erciyes Üniversitesi

 

1995-2005

 

Doçentlik

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

 

Erciyes Üniversitesi

 

2005-2011

 

Profesörlük

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

 

Erciyes Üniversitesi

 

2011-2012

 

Profesörlük

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

2012-

 

Akademik ve İdari Görevler

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Sınıf Öğretmenliği            ve Müdür Vekilliği

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Bağlı İlköğretim Okulları

 

1976-1980

 

Sınıf Öğretmenliği

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mamak İlçesi Kutludüğün Kasabası İlköğretim Okulu

 

1980-1984

Şube Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

1984-1995

T.C. Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavir Vekilliği

 

Londra Büyükelçiliği

 

1991-1992

Öğr Üyeliği (Yrd. Doç.Dr.)

Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü

1995-2005

Bölüm Başkan Yrd.

ABD Başkanlığı

Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi ABD

 

1995-2006

Dekan Yardımcılığı

Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2002-2005

 

Bölüm Başkanlığı

Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

 

2006-2009

 

Öğr Üyeliği(Doç. Dr.)

Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

2005- 2011

 

Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyeliği

 

Eğitim Fakültesi

 

2006-2009

Yönetim Kurulu Üyeliği

Develi Meslek Yüksek Okulu

2007-2009

Yönetim Kurulu Üyeliği

Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM),

2005-2010

Yönetim Kurulu Üyeliği

Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi

2009-

Yönetim Kurulu Üyeliği

İletişim Fakültesi

2007-

Senato Üyeliği

Erciyes Üniversitesi

2010-

Enstitü Müdürlüğü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2010-2012

Dekan

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

             2012-

Üniversite Senato Üyeliği ve Üniversite Yön. Kurulu Üyeliği

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

 

             2012-

 Rektör V. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi             2018-

 

Toplam Tecrübe: Devlet Memurluğu 38 yıl, yöneticilik 29 yıl.

Yönettiği Tezler:Eğitim yönetimi, okul yönetimi, sınıf yönetimi, Türk Milli Eğitim Sistemi ve sorunları, eğitim öğretimde liderlik konularında 19 Lisansüstü düzeyde tez yönetti.

 

Kitapları:Türk Eğitim Sistemi, Eğitim yönetimi, İnsan kaynakları yönetimi, Okul yönetimi, Öğretmen liderliği, Sınıf yönetimi, Dış ilişkiler ve yabancı uyruklu öğrenciler, İnsan ilişkileri konularında 6’sı ortak yazarlı 3’ü müstakil toplam 9  kitabı bulunmaktadır.

 

Makaleleri:Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde toplam 39 bilimsel makale yayımlamıştır.

 

Bildiriler:Alanında ulusal ve uluslararası bilimsel sempozyum ve kongrelerde sunulmuş ve yayımlanmış 18 bildirisi bulunmaktadır.

 

Yönetsel ve Sosyal Faaliyetler: Alanıyla ilgili Türkiye’de ve yurtdışında toplam 35 seminer, konferans ve bilimsel toplantıda görevler aldı, konuşmalar yaptı (Öğretmen nitelikleri, eğitimde kalite, bilgi toplumu ve eğitim, öğretmen ve yönetici yetiştirme, etkili iletişim ve yönetim, etkili eğitim yönetimi, sınıf yönetimi, zaman yönetimi, gençlik sorunları konularında). 6 Sempozyum ve kongrede düzenleme kurulu veya bilim kurulu üyeliği yaptı. Halen 6 Bilimsel hakemli dergide hakemlik yapmaktadır.

 

BAZI  KİTAPLARI

  • Can, N. (2009). Öğretmen Liderliği. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
  • Can, N.(2005).Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları  No 149.
  • Can, N.(1999).Türk Cumhuriyetleri Uyruklu Öğrencilerle İlgili Kurumlarda Örgütsel Göstergeler (Kayseri Örneğinde İki Araştırma). Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları  No 118.

 

BAZI MAKALELERİ

Can, N. (2007).“An Organizational Structure and Its Problems at Turkish Secondary Educational System”,Kultura Narodov Priçernomorya Jurnal, 112, 173-179.

Can, N. (2009).“The Leadership Behaviours of Teachers in Primary Schools in Turkey”.  Education,129, 3: 436-447.

Can, Niyazi (2007). “İlköğretim Okulu Yöneticisinin Bir Öğretim Lideri Olarak Yeni Öğretim Programlarının Geliştirilmesi ve Uygulanmasındaki Yeterliliği”. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(2), 228-244.

Can, N. (2003). “Eğitim Örgütlerinde Yönetimin Bilgilendirme İşlevi”, Amme İdaresi Dergisi, 36/3, 117-119.

Can, N. (2002). "Değişim Sürecinde Eğitim Yönetimi", Milli Eğitim, 155-156, 89-98.

Can, N. (1997) “Eğitim Öğretimde Etkili Öğretmen ve Yöneticinin Nitelikleri”. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3, 1-16.

Can, N. (1999).“X. Milli Eğitim Şurası Kararları Işığında M.E.B. Merkez Örgütü Hiyerarşik Yapısının Değerlendirilmesi, E. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, 181-194.

Can, N. (1996). “Milli Eğitim Sistemi Merkez Örgütünün Yapısı (Bazı Sorunlar ve Çözüm Teklifleri)”. Çağdaş Eğitim, 21(225), 16-18.

Can, N. (1996). “Türkiye’de Yüksek Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sorunları ve Örgütsel Yapı”. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, 503-512.

Can, N. (1996). “Milli Eğitimde Sistem, Örgüt ve Kaynak Kullanımını Geliştirme”. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 46, 28-31.

Can, N. (1995).“Yurtdışı Eğitimi, Sorunları ve Çözüm Teklifleri”. Çağdaş Eğitim, 20(208), 12-15.