KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

KSÜ’de Eğiticilerin Eğitimi Programında İkinci Grup Eğitimleri Tamamlandı-08.04.2019

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) 2018-2022 Stratejik Planında yer alan hedefler doğrultusunda üniversitemiz akademik personeline yönelik iletişim, probleme dayalı öğrenme, öğretim yöntem ve teknikleri, öğrenci hak ve ödevleri, yetişkin eğitimi, olumlu sınıf ortamı oluşturma, öğrenme stilleri, öğretim teknolojileri, ölçme-değerlendirme konularını kapsayan “Eğiticilerin Eğitimi” Programı ikinci grup eğitimleri üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen eğitim programında konuşan üniversitemiz Rektörü Can, hem eğitim veren hem de eğitme katılan öğretim elemanlarının programa gönüllü olarak iştirak etmelerinin son derece memnuniyet verici bir husus olduğunun ifade etti.

Eğiticilerin Eğitimi Programı’nın çok kaliteli, geç, dinamik, özverili ve fedakar bir ekibin çalışmasının ürünü olduğunu belirten Rektör Can, “Bu program, farklı disiplinlerde akademik kariyerini sürdüren hocalarımız bir araya getiren karşılıklı paylaşımı amaçlayan bir program. Amacımız öğretim elemanlarımıza karşılıklı öğrenme ortamı sunarak, disiplinler arası etkileşime katkıda bulunmak. Bu eğitim programları çağdaş eğitim ve öğretim metotlarının üniversitemiz genelinde yaygınlaştırılmasına vesile olacaktır. Programa emeği geçen sayın dekanımıza ve değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Eğitim Fakültesi Dekanı ve Eğiticilerin Eğitimi Program Koordinatörü Prof. Dr. Nail Yıldırım da program hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

İkinci grup eğitimlerine Tıp Fakültesi öğretim elemanları katılırken, program kapsamında ilk dersi üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can verdi. Üç gün süren program süresince Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri; Doç. Dr. Mahmut Sağır ‘İletişim’, Doç. Dr. Evrim Ural ‘Probleme Dayalı Öğrenme’, Doç. Dr. Hasan Güner Berkant ‘Öğretim Yöntem ve Teknikleri’, Dr. Öğr. Üyesi Reyhan Ağçam ‘Öğrenci Hak ve Ödevleri’, Dr. Öğr. Üyesi Veda Yar Yıldırım ‘Yetişkin Eğitimi’, Dr. Öğr. Üyesi Akif Köse ‘Olumlu Sınıf Ortamı Oluşturma;’, Doç.Dr. Gülay Bedir ‘Öğrenme Stilleri’, Prof. Dr. Mehmet Tekerek ‘Öğretim Teknolojileri’ ve Dr. Öğr. Üyesi Erkan Atalmış ‘Ölçme Değerlendirme’ konularında katılımcıları bilgilendirdiler.

Eğitim programının tamamlanmasının ardından katılım sağlayan akademik personele katılım belgesi ve sunum yapan Eğitim Fakültesi öğretim üyelerine de teşekkür belgeleri verildi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Gül tarafından Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’a programın gerçekleştirilmesine sunduğu katkılardan ötürü teşekkür plaketi takdim edildi.