KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Lisansüstü Eğitim ve Kariyer Olarak Akademisyenlik / Bilim: Sonsuz Arayış Konferansı-06.02.2020

Üniversitemizde 10 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 10.00’da, KSÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonunda, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Erdal ŞENOCAK tarafından Lisansüstü Eğitim ve Kariyer Olarak Akademisyenlik / Bilim: Sonsuz Arayış konulu konferans gerçekleştirilecektir.

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kariyer ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kariyer, Girişimcilik ve İnovasyon Öğrenci Topluluğunun İşbirliğinde yapılacak olan konferansta Prof.Dr. Erdal ŞENOCAK, öğrencilerimiz için bir kariyer yolu olarak akademisyenlik ve insanlığın sonsuz arayışını ifade eden bilim kavramı hakkında son derece önemli ve dikkat çekici bilgiler sunacaktır.

Prof.Dr. Erdal ŞENOCAK Hocamızın konferansının ardından, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Burcu ERŞAHAN, lisansüstü eğitimin önemi ve sağladığı fırsatlara ilişkin olarak öğrencilerimize detaylı bilgi aktarımında bulunacaktır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürümüzün konuşmalarından sonra, akademik yaşamı bir kariyer hedefi olarak belirlemiş olan, ya da akademisyenliğin ne olduğunu merak eden öğrencilerimiz için de akademik kariyerinin çeşitli aşamalarında bulunan öğretim elemanlarımız, İİBF Öğretim Üyesi Prof.Dr. İsmail BAKAN Hocamızın moderatörlüğünde, akademik yaşamda dikkat edilmesi gereken hususlar ve öğrencilerimizin  gelecekte başarılı olabilmek adına neler yapabilecekleri hakkında son derece değerli deneyim paylaşımlarında bulunacaklardır.