KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK TEŞVİK NİHAİ SONUÇLARI

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonumuzca, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından teslim edilen dosyalar ve yapılan itirazlar incelenmiş ve nihai karar Üniversitemiz Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Üniversite Yönetim Kurulu'nun 05.02.201 tarihli ve 2021/05 sayılı toplantısında alınan 01 numaralı kararı gereği nihai puanlama tablosu ödemeye esas olmak üzere, Komisyonumuzdan geldiği şekli ile kabulüne karar vermiştir.


 

İletişim: Özel Kalem Hülya OKYAZ - 0344 300 10 22