KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sürekli İşçi Alımı Sınav Sonucu-12.02.2020

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

 

 

  1. Dilekçe (örneği aşağıdadır)
  2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  3. Öğrenim Belgesi (Aslı Personel Daire Başkanlığınca görülerek onaylanmış veya noter tasdikli sureti)
  4. Sabıka Kaydı (Islak imzalı veya E-Devletten barkodlu)
  5. Tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu
  6. Fotoğraf (3 Adet)
  7. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
  8. Özgeçmiş

 

BAŞARILI (ASIL) adaylar yukarıdaki belgelerle birlikte 15 (onbeş) gün içinde Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

 Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Dilekçe Örneği

Temizlik Görevlisi

Bulaşıkçı

Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)

Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler - Otomotiv)

Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler - Makine)

Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler - Elektrik)