KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

KSÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan, Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Çiçeklioğlu ve Yüksek Lisans Öğrencisi İrem Dilara Bozkurt’un Covid-19 Sürecine İlişkin Araştırması Ödüle Layık Görüldü-27.07.2020

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan, yüksek lisans öğrencisi İrem Dilara Bozkurt ve Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesinden Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Çiçeklioğlu tarafından gerçekleştirilen “Çalışanların Esnek Çalışma Sistemlerine İlişkin Tutumlarının Sosyo-Demografik Özellikleri Açısından İncelenmesi: Covid-19 Sürecine Bir Bakış” isimli araştırması, 5. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresinde ödüle değer görüldü.

5. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, 29-30 Haziran 2020 tarihlerinde, Central Asian American University, International University of Gorazde, Yessenov University, University of Suffolk, Dhaka University, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirildi.

İİBF Dekanı Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan, Öğr. Gör. Dr. Çiçeklioğlu ve İrem Dilara Bozkurt, 26 ülkeden 310’dan fazla katılımcının olduğu kongrede sundukları “Çalışanların Esnek Çalışma Sistemlerine İlişkin Tutumlarının Sosyo-Demografik Özellikleri Açısından İncelenmesi: Covid-19 Sürecine Bir Bakış” başlıklı araştırmasıyla “En İyi Çalışma” ödülüne layık görüldü.