KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemiz Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Adem KAMALAK ve Doç. Dr. Ahmet TEKBIYIK, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığına bağlı Danışma Kuruluna Üye olarak Seçilmiştir-02.09.2020

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem KAMALAK ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet TEKBIYIK, TÜBİTAK Destek Programları Başkanlıkları Kuruluş, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi gereğince TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığına bağlı Danışma Kuruluna Üye olarak, 15.08.2020 tarihinden itibaren bir yıl süre ile seçilmiş bulunmaktadır.


Öğretim Üyelerimizi tebrik eder, başarılar dileriz.