KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sürekli İşçi Alımı -Noter Kurası Sonucunda Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Olarak Atanmaya Hak Kazananlar-16.09.2020

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı olarak yerleşen ASIL listedeki adaylar;  1. Dilekçe (örneği aşağıdadır)
  2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  3. Ortaöğretim Kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından mezun olduğunu gösterir öğrenim belgesi (Aslı Personel Daire Başkanlığınca görülerek onaylanmış veya noter tasdikli sureti)
  4. Vardiya usulü çalışmasına ve görevini devamlı yapmasına engel bulaşıcı hastalığı/sağlık sorunu (ruhsal ve fiziksel) olmadığını gösterir tek hekim raporu.
  5. Sabıka Kaydı (Islak imzalı veya E-Devletten barkodlu)
  6. Fotoğraf (3 Adet)
  7. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)


Yukarıdaki belgelerle birlikte 15 (onbeş) gün içinde Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN müracaat etmeleri gerekmektedir.

NOT : Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı olarak yerleşen adaylar mülakat sınavına KATILMAYACAKLARDIR. Asıl adaylar arasından kontenjanın doldurulamaması halinde yedek listedeki adaylar sırasıyla ayrıca çağrılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Dilekçe Örneği

HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI (ASIL)

HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI (YEDEK)