KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sözleşmeli personel 4. yedek atama duyurusu-23.09.2020

Başarılı olup, yedek olarak kazanan adayların 25.09.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeleri Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN teslim etmeleri gerekmektedir. Etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

1 – Atanmaya Esas Başvuru Dilekçesi (Örneği aşağıdadır.)

2 – Diploma Fotokopisi (Noter Onaylı veya aslı Personel Daire Başkanlığınca görülmek suretiyle onaylı örneği)

3 – Sabıka Kaydı

4 – Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

5 – Resim 2 Adet

6 – Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

İrtibat Telefon Numarası: 0 344 300 12 05

 

YEDEKTEN ATANMA SONUÇLARI

HM01 kadrosu için 4. yedek duyurusu

Dilekçe