KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

ÇALIŞTAY: Akdeniz'in Tarihten Günümüze Stratejik ve Jeopolitik Öneminin Anlaşılması-02.11.2020

KSÜ Yeniler Öğrenci Topluluğu tarafından 07.11.2020 Cumartesi günü 19.30–21.45 saatleri arasında Zoom (Canlı Yayın) Platformu üzerinden üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. İbrahim SOLAK, Doç. Dr. Ercüment YILDIRIM, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Edip ÇELİK, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail ŞAHİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet TUNÇ ve 360 Enerji A.Ş. Genel Müdürü - MÜSİAD - Maden ve Enerji Yönetimi Komite Başkanı Dr. Cihad TERZİOĞLU'nun konuşmacı olarak davet edildiği "Akdeniz'in Tarihten Günümüze Stratejik ve Jeopolitik Öneminin Anlaşılması" konulu çalıştay düzenlenecektir.