KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Akademik-Öğrenci Buluşmaları "Güncel Meselelere Fıkhi Bakış"-07.04.2021