KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

2021/1 KPSS Tercih Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleştirilen Adayların Dikkatine-26.07.2021

2021/1 KPSS Tercih Sonuçlarına Göre

Üniversitemize Yerleştirilen Adayların Dikkatine

 

1- Atanmaya Esas Başvuru Dilekçesi,

2-  KPSS sonuç belgesi,

3- Nüfus Cüzdan Sureti,

4- Diploma (Noter Onaylı veya aslı Personel Daire Başkanlığınca görülmek suretiyle onaylı örneği),

4- 4 Adet Fotoğraf,

5- Askerlik Belgesi (Erkek adaylar için),

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesi gereğince, (53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile) atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (uzman hekim raporu da geçerli).

 

 

Not: Adayların atamaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi uyarınca Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasından sonra yapılacaktır.

 

 

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ARŞİV SORUŞTURMASI FORMU