KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Anadolu Üniversitesi İl Koordinatörlüğü Duyurusu-13.01.2022

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi sınavlarında sınav görevlileri, Rektörlüğümüzün belirlediği ölçütler doğrultusunda, Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemine (https://sinav.anadolu.edu.tr/augis/) kayıtlı olmaları şartıyla, Yükseköğretim Kurumlarının ve Milli Eğitim Bakanlığının kamu çalışanları arasından belirlenmektedir. Salon Başkanı ve Gözetmen kategorisindeki görevlileri belirleme işlemi, görevlendirme otomasyonu vasıtasıyla bir puanlama/sıralama algoritması kullanılarak otomatik olarak gerçekleştirilmektedir

Söz konusu puanlama/sıralama algoritmasında görevlilerin oturum tercihi, bina tercihi, görev türü tercihi, unvanı, hizmet yılı, geçmiş sınav görevleri vb. pek çok husus dikkate alınmaktadır. Diğer kategorilerdeki görevlilerin (Bina Sınav Sorumlusu, Bina Yöneticisi, Yardımcılı Engelli Gözetmeni, Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Görevlisi, Taşıyıcı, Hizmetli, vb.) belirlenmesi süreci ise Rektörlüğümüzün belirlediği ölçütler doğrultusunda, benzer hususlar dikkate alınarak ilgili Sınav Koordinatörlüklerimiz tarafından yürütülmektedir. Görev tercihinde bulunan kişi sayısı, sınav merkezi sayısı, oturum sayısı, sınava katılacak aday sayısı, sınav binaları, görevlendirme ölçütleri vb. hususlara bağlı olarak, kişiler tercih ettikleri görevlerin bir kısmına/tamamına atanabilir, tercihlerinden farklı oturumda/binada görevlendirilebilir, hiç görev alamayabilir veya tercihte bulunmasa dahi görevlendirilebilir.

Bilgilerinize arz/rica ederiz.

                                Sınav Organizasyon Birimi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi

                       Anadolu Üniversitesi