KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sözleşmeli Personel 2. Yedekten Atama Duyurusu-27.06.2022

YEDEK OLARAK YERLEŞEN

ADAYLARIN DİKKATİNE

Yedek olarak atanmaya hak kazanan adayların 27.06.2022 tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde aşağıda belirtilen belgeleri Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru evraklarını süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

Yedek olarak kazanan adaylardan 5 iş günü içerisinde belgelerini teslim etmeyenlerin yerine yedek adaylar arasından sırasıyla alım yapılacak olup, konuya ilişkin duyuru www.ksu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

1 –Atanmaya Esas Başvuru Dilekçesi (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)

2 – Diploma Fotokopisi (Noter Onaylı veya aslı Personel Daire Başkanlığınca görülmek suretiyle onayı tarafımızca yapılacak fotokopisi), ya da e-devlet üzerinden alınacak karekodlu mezuniyet belgesi,

3 – Sabıka Kaydı,

4 – Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

5 – Resim 2 Adet,

6 – Nüfus Cüzdan Fotokopisi

7 – İkametgah Belgesi (e-devlet çıktısı)

8 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını gösterir uzman hekim raporu.

 

 

İrtibat Telefon Numarası:

0 344 300 11 97

 

SONUÇLAR BAŞVURU KODLARINA GÖRE AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR.

ST-07