KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

“Online Öğrenme Yoluyla Göçmen/Mültecilerin Girişimcilik Kapasitesinin Oluşturulması” Başlıklı Projenin 4. Ulusötesi Toplantısı 25-26 Temmuz 2022 Tarihleri Arasında Norveç'in Sandefjord Şehrinde Gerçekleştirildi-05.08.2022

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA204) Programı kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Proje Geliştirme, Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin proje ortağı olduğu “Building Entrepreneurial Capacity for Migrants Through Online Learning” projesinin 4. Ulusötesi toplantısı Sandefjord/Norveç'te FONIX ev sahipliğinde 25-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AKETH (Yunanistan), FONIX AS (Norveç) ve MGL Video (Avusturya) kurum temsilcilerinin katılımlarıyla Sandefjord'da gerçekleştirilen eğitime, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, Proje Geliştirme, Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Ferhan Tümer ve Tarımsal Yayım Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Emine İkikat Tümer katılmışlardır.

Proje ile göçmen ve geçici koruma statüsündeki mültecilerin istihdamının insana yakışır iş anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilmesini desteklemek, girişimciliğin arttırılması, istihdam olanaklarına erişme ve dil engelinin ortadan kaldırılması başta olmak üzere tüm dezavantajlı konumda bulunan kişilerin iş piyasasına entegrasyonuna katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Sandefjord/Norveç'te FONIX ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3. TPM toplantısında göçmen ve geçici koruma statüsündeki mültecilerin eğitimine yönelik olarak hazırlanan online eğitim platformu ve platformda eğitimler için kullanılacak materyaller ve modüller incelenmiştir. Ayrıca online eğitimlere ilişkin pilot testler gerçekleştirilmiştir. Toplantı, proje sonrası hayata geçirilebilecek iş birliklerinin ve ortaklıkların değerlendirilmesiyle noktalanmıştır.