KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sözleşmeli Personel (Sağlık Teknikeri) Alım Sonucu-24.11.2022

ASIL OLARAK YERLEŞEN ADAYIN DİKKATİNE

Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayın 25.11.2022 tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde aşağıda belirtilen belgeleri Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN teslim etmesi gerekmektedir. Başvuru evraklarını süresi içerisinde teslim etmeyen bu haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

Asıl olarak kazanan adaydan 5 iş günü içerisinde belgelerini teslim etmeyenin yerine yedek adaylar arasından sırasıyla alım yapılacak olup, konuya ilişkin duyuru www.ksu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

1 –Atanmaya Esas Başvuru Dilekçesi (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)

2 – Diploma Fotokopisi (Noter Onaylı veya aslı Personel Daire Başkanlığınca görülmek suretiyle onayı tarafımızca yapılacak fotokopisi),

ya da e-devlet üzerinden alınacak karekodlu mezuniyet belgesi

3 – Sabıka Kaydı

4 – Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

5– Resim 2 Adet

6– Nüfus Cüzdan Fotokopisi

7– İkametgah Belgesi (e-devlet çıktısı)

8 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını gösterir uzman hekim raporu.

 

 

İrtibat Telefon Numarası:

0 344 300 11 97

 

SONUÇLAR BAŞVURU KODUNA GÖRE AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR.

ST-01