KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemizde 2023-2024 Akademik Yılı Eğitim-Öğretimin Uygulanmasıyla İlgili Senato Kararı-31.08.2023

Üniversitemiz Senatosu 29 Ağustos 2023 tarihinde toplanmış ve Kahramanmaraş merkezli 06 Şubat depremlerinin eğitim-öğretime etkilerini ele almıştır.

Üniversitemiz fiziki ve teknolojik alt yapı anlamında genel olarak 2023-2024 Akademik Yılı Güz Yarıyılında yüz yüze eğitime hazır olmakla birlikte depremlerin şehrimizde oluşturduğu olumsuzlukların halen varlığını sürdürmesi ve öğrencilerimizin barınma konusunda yaşayacakları problemler dikkate alınarak tüm fakülte dekanlarımız, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerimizin de görüşleri alınarak güz dönemi eğitim-öğretim faaliyetlerinin Üniversitemizde aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.

Bahar yarıyılıyla ilgili olarak daha sonra yeniden değerlendirme yapılacak olup durum öğrencilerimiz ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.